Links

  Literature   Gallery   Technicalia   History   Forum             Home Page

Budowa
Kuszy
  Machiny
Miotajace
  Cranequin   Goat's
foot
  Zamek
do XVw
  Antaba   Typy
Kusz
  Dekoracje
Trawione
  Machiny
Antyczne

     
  W ciągu XV w. zaznaczył się w Europie wyraźny podział kusz na zachodnio- i środ­kowoeuropejskie.
Kusze zachodnioeuropejskie, zaopatrzone w łuk stalowy mocowany do łoża żelaznymi wiązaniami, wyróżniały się tym, że posiadały łoża z płaskim grzbietem (czasem w tylnej części lekko uniesionym) i bokami oraz lekko wypukłym spodem , miały rynienkę do bełtu, a zamek wyposażony był w luźny orzech osadzony w gnieździe. Do łoża, po bokach gniazda zamka, dla jego wzmocnienia, przytwierdzone były żelazne płytki.
Kusze środkowoeuropejskie zachowały nadal sznurowe wiązania łuków (tak kompozytowych jak i stalowych), a ich łoża rozbudowane były na boki i do dołu w miejscu gniazda zamka z orzechem Zamiast rynienki do bełtu, na przodzie łoża znajdowała się krótka prowadnica bełtu, a z tyłu za zamkiem, dwa żelazne czopy do założenia pętli lewara.
 
 


Kusza Zachodnioeuropejska (Harmuth)
a-winda angielska; b-drewniane łoze; c-Korba windy; d-wglebienia do kciuka sluzace do celowania po nim; e-dźwignia spustu; f-stalowe płytki;g-orzech; h-wózek windy angielskiej; i-podpora ręki; j-kliny; k-antaba; l-cięciwa; m-prowadnica, rynienka; n-strzemię.


Kusza Środkowoeuropejska (Harmuth)
a-lewar niemiecki(cranequin); b-pętla mocująca lewar; c- żelazne czopy do założenia pętli lewara; d-dzwignia spustowa; e-sprężyna dociskająca bełt; f-rogowe płytki(skośne);g-orzech; h-sznur mocujący orzech; i-rogowa okładzina; j-sznur mocujący łuczysko;k-cięciwa; l-prowadnica bełtu; m-łuczysko rogowe(lub stalowe); n-pętla cięciwy.
     
   
 

Kusza zachodnioeuropejska (po lewej) i środkowoeuropejska: 1. łuk stalowy 2. rynienka do bełtu 3. zamek (z orzechem) 4. orzech 5. okucia zamka 6. występ 7. łuk kompozytowy 8. wiązania sznurowe 9. zamek (z orzechem) 10. czopy do lewara 11. prowadnica do bełtu 12. spust 13. dźwignia spustowa. (Kruczek)
     

 

 

Back to main page