Links

  Literature   Gallery   Technicalia   History   Forum             Home Page

Podstawowa
Literatura
  Pełna bibliografia
(wolno działa)
  Bibliografia Nadwornej  

BIBLIOFRAFIA POZYCJI W JĘZYKU POLSKIM
ZAWIERAJĄCYCH WZMIANKI NA TEMAT KUSZY W OKRESIE ŚREDNIOWIECZA
DO KTÓRYCH MIAŁEM DOSTĘP.


LP

AUTOR

TYTUŁ WYDAWCA

1.

Byam Michele Broń i zbroje : [poznaj fascynujhistoriuzbrojenia - od siekier epoki kamiennej do strzelb Dzikiego Zachodu] [t z ang. Zdzisjun.].) - Warszawa : "Arkady", 1991 (dr. w Singapurze
2. Dziewanowski Władysław Zarys dziejów uzbrojenia w Polsce Warszawa Główna Księgarnia Wojskowa, 1935
3. Grabarczyk Tadeusz Piechota zaciężna Królestwa Polskiego w XV wieku Łódź 2000
4. Gradowski Michał, Zdzisław Żygulski Słownik uzbrojenia historycznego Warszawa Wydaw. Naukowe PWN , 2000
5. Gradowski Michał, Zdzisław Żygulski Słownik uzbrojenia historycznego / Michał Gradowski, Zdzisław Żygulski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998 (Rzesz. : RZG)
6. Gradowski Michał, Zdzisław Żygulski jun. Słownik polskiej terminologii uzbrojenia historycznego : Ministerstwo Kultury i Sztuki. Generalny Konserwator Zabytków, 1982 Warszawa
7. Harding David Encyklopedia broni : 7000 lat historii uzbrojenia / przekł. z niem. Jan Bańbor i Tomasz Nowakowski ; oprac. nauk. Stanisław Torecki. Warszawa : "Penta" , 1995 (Bratysława : "Slovart Trend
8. Hooper NicholasBennett Matthew
Atlas sztuki wojennej w średniowieczu 768-1487 (+ CD)

wydawnictwo: Marabut, Marzec 2004
ISBN: 83-89261-55-3
liczba stron: 212
wymiary: 235 x 285 mm
okładka twarda
9. Kajzer Leszek Uzbrojenie i ubiór rycerski w średniowiecznej Małopolsce PAN Ossolineum 1976
10. Kola Andrzej, Wilke Gerard Produkcja grotów bełtów do kusy w średniowieczu w świetle współczesnych prób eksperymentalnych. Uwagi o odkryciach na grodzisku późnośredniowiecznym w Słoszewach pow. Brodnica w 1973 roku. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia V. Toruń 1975 S.161-180.
11. Kruczek Jan, Kusze. Katalog zbiorów, Muzeum Zamkowe, Pszczyna 2002
12. Kwaśniewicz W. 1000 słów o broni białej i uzbrojeniu ochronnym Warszawa 1981
WMON
13. Nadolski Andrzej Polskie siły zbrojne w czasach Bolesława Chrobrego : zarys strategii i taktyki Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1956. - 111 s., [8] s. tabl., [1] k. tabl. : il. ; 8". - (Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział II ; 19) (Acta Archaeologica Lodziensia, ISSN 0065-0986 ; 5)
14. Nadolski Andrzej Studia nad uzbrojeniem polskim w 10, 11 i 12 wieku Łódź : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1954. - 287 s., 8 s. tabl. : il. + 8 map ; 8". - (Acta Archaeologica Lodziensia, ISSN 0065-0986 ; 12 ; 13)
15. Nadolski Andrzej Broń i strój rycerstwa polskiego w Średniowieczu Wrocław 1979 Ossolineum
16. Nadolski Andrzej Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350-1450 PAN Instytut Historii Kultury Materialnej Łódź 1990
17. Nadolskiego Andrzeja -redakcja Polska technika wojskowa do 1500 roku : Warszawa : Oficyna Naukowa, 1994(Z Dziejów Nauki i Techniki / Polska Akademia Nauk. Komitet Historii Nauki i Techniki ; 1). - Summ.,
18. Nowakowski Andrzej Uzbrojenie średniowieczne na tle środkowo europejskim UMK Toruń 1991
19. Nowakowski Andrzej Uzbrojenie wojsk krzyżackich w Prusach w XIV w. i na poczatku XV w. Łódzkie Towarzystwo Naukowe 1980
20. Nowakowski Andrzej red. Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1450 - 1500 UMK Toruń 1998
21. Radzikowski Walery Eljasz Ubiory w Polsce i u sąsiadów w wieku XIV Polska Akademia Umiejętności 1899
22. Szymczak Jan Produkcja i koszty uzbrojenia rycerskiego w Polsce XIII-XV w Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 1989
23. Świątkiewicz Piotr Uzbrojenie wczesnośredniowieczne z Pomorza Zachodniego,. Łódź 2002, Format A4
24. Trubnikow Borys Wielki leksykon broni i uzbrojenia ; przeł. [z ros.] Olga Makarowska i Andrzej Sitarski. Poznań : "Kurpisz", 2000
25. Wachowski Krzysztof Sredniowiecna broń miotająca na Śląsku w świetle znalezisk z Ostrówka w Opolu. Archeologia Polski, T.XXVII, z.1. 1982 s. 167-197.
26. Werner Jerzy Polska broń łuk i kusza Wrocław 1974
27. Wojciechowski, T. Znaleziska fragmentów kusz w Polsce, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 39 (1989), z. 3/4.
28. Żukowski R. Rycerstwo polskie X-XV w. Warszawa 1999
Oficyna Wydawnicza Volumen
29. Żygulski Zdzisław jun. Broń w Dawnej Polsce : na tle uzbrojenia Europy i Bliskiego Wschodu . Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1982

 

Back to main page