Links

  Literature   Gallery   Technicalia   History   Forum             Home Page

Budowa
Kuszy
  Machiny
Miotajace
  Cranequin   Goat's
foot
  Zamek
do XVw
  Antaba   Typy
Kusz
  Dekoracje
Trawione
  Machiny
Antyczne

Antaba

Prezentuje tutaj rysunki schematyczne antaby kuszy zachodnioeuropejskiej ca. XVw. Jest to element mocujący łuczysko do drewnianego łoża.
Ważne jest aby wykonane było z kutej miękkiej stali.
Antaba mocowana jest systemem klinów stalowych. Z przodu zaopatrzona jest w strzemię na stopę.


 
źródło Galloway.

 

 

 

Back to main page